Poradci

Mgr. Petr Hannig si vybral několik spolupracovníků, kteří mu budou nápomocni coby poradci:

zdravotnictví:
MUDr. Jan Síla
MUDr. Jiří Somberg

ekonomika, sociální otázky:
Ing. Aleš Hodina

zahraniční politika:
Jiří Janeček

Evropská unie:
Adam B. Bartoš

právo a spravedlnost:
JUDr. Jitka Lenková

vnitřní bezpečnost:
Pavel Opl

obrana:
Mgr. pplk. v.v. Karel König

zemědělství:
Ing. Ivan Hrbek

životní prostředí:
Jiří Anderle

školství:
Mgr. Luděk Petráň